Pláčeš?.. I v slzách je síla....Tak jdi a bojuj!!!

Stručná pravidla..

26. září 2007 v 16:52 | Janča
.Házená, míčová hra podobná kopané, míč se však při ní pohání rukama. Účelem hry, kterou hrají dvě družstva proti sobě, je umístiti míč do branky soupeřovy. Družstvo tvoří 7 hráčů, 3 hrají v útoku, 2 záložníci pomáhají útoku a obraně, t. j. obránci a brankáři. Hřiště je obdélník 48 × 32 m a je rozděleno čarami na 3 stejná pole, 2 jsou obranná a jedno střední. Branky jsou 2 m šir. a 2,40 m vys. Kolem branek je obdélníkový prostor 4 × 8 m, zv. brankoviště. Proti středu branek ve vzdálenosti 5 m je 1 m dl. čára pro pokutový hod. Míč je kožený s duší, obvod 62-68 cm. Hra trvá 2 × 25 min., nebylo-li jinak sjednáno. Strana vylosovaná má volbu branek n. prvého hodu; ten vždy provádí střední útočník. Branky se dosáhne, když míč projde brankovými tyčemi, nebyla-li krátce před tím porušena pravidla a nebyl-li míč vhozen z brankoviště. Útočníci mohou vstoupiti do středního pole a do soupeřova pole obranného, záloha do střed. a vlast. pole obranného, kromě brankoviště. Obránci a brankáři toliko do vlast. pole obranného. Místa mohou si hráči změniti jen při přerušení hry. Překračování čar i porušení pravidel se trestá volným hodem, ev. pokutovým hodem z pěti metrů na branku, n. vyloučením hráče. Míč nesmí býti při hře nesen. Do země může být hozen nejvýše dvakrát za sebou; vyletí-li míč z hřiště, vhazuje jej hráč té strany, která chybu zavinila. Počáteční postavení ve středu mají hráči po dosažení branky nebo po přestávce. [Házená] předčí i kopanou všestranností. Nezanedbává žádného orgánu, cvičí všechno svalstvo. Spojuje běh, skok, vrh a rozm. klony trupu v celek. Na malém hřišti a při kratší hře se hodí i pro hráče slabší, zvl. pro ženy. - [Házená]-ou sestavil 1905 A. Krištof, prof. reálky v Praze, aby vzbudil zájem tělocvič. sdružení o sport a svedl oba tyto činitele těl. vých. na spol. pole. Hra byla spíše společenská a po prvé ji hráli 1907 chovanci Strakovy akademie. O hru byl zájem a Krištof ji začal organisovat; zal. 1908 v Praze Kroužek házená. 1909 vznikl kroužek Házená Vinohrady, který s pražským Kroužkem rozšiřoval zájem o hru v Praze a okolí. Brzo byly zal. další kroužky i ústředí [Házená]-é. Čes. olymp. výbor zařadil [Házená]-ou do sportovní olympiady 1911; hrála tam 2 družstva mužů a 2 smíšená. Největšího úspěchu dosáhla [Házená] 1912 na 6. sletu sokolském. Potom však zájem upadl. Po smrti Krištofově 1910 nebylo nástupce, který by provedl jeho snahu dáti náhradu za kopanou v nár. hře a svésti hru tu na spol. pole s tělocvikem. Válka udusila pak pěstování [Házená]-é docela. Po převratu [Házená] ožila, byla přepracována pro sport. účely a hned cvičena podle nových pravidel pro muže i ženy. Zvl. ženy pochopily význam [Házená]-é, tvořily při sport. klubech odbory [Házená]-é a ženského sportu. 1919 vzniklo již 47 žen. odborů; byly org. v jed. celek na popud J. Trantiny ve Svazu [Házená]-é. Přihlásilo se 36 klubů a byl zřízen soudcovský sbor. Na podzim se hrálo o přebor. Prahy, S. K. Pardubice uspořádal pak první turnaj o mistrovství. 1919-20 byla pravidla přepracována. Podle nich se hraje mistrovství. 1920 byla ustavující valná hromada Svazu. Práce Svazu stále rostla. 167 klubů se 2500 hráči utvořilo 10 odboček. 1920 se zúčastnil Svaz Všesportovních slavností v Praze. Později se odbočky změnily v župy. Svaz je nejvyšší správní instance. Techn. agendu vede techn. a soudcovský sbor. 1921 Svaz se účastní založení mezinár. žen. sport. federace v Paříži (FSFI). Tam byla [Házená] uznána za ofic. hru. Tato doba vrcholu [Házená]-é trvala až do 1926, pak nastává pozvolný úpadek. 1930 se však [Házená] rozšířila tak, že má takřka dvojnásobný počet klubů než 1921. Převládají muži. 1932 je v ČSR asi 7000 hráčů v 500 klubech a jednotách. Mimo Svaz se pěstuje [Házená] ve všech org. těl. výchovy (Sokole, DTJ., atd.) a družstva jsou již značně vyspělá. Svaz organisoval a provedl III. žen. svět. hry 1930 v Praze, za účasti 18 národů. Na nich dobyl mistrovství světa v [Házená]-é. V cizině se pěstuje [Házená] hl. u Slovanů, a to u žen. Nejlepší hráče má Jugoslavie, velmi pokročila také výkonnost pol. družstev. V Bulharsku se sice [Házená] hraje, ale nedosahuje dosud našeho průměru. Bareš.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama