Pláčeš?.. I v slzách je síla....Tak jdi a bojuj!!!

Struktura hry

2. září 2007 v 11:31 | Janča
Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu (prav. 13.1.1). Bude-li se hrát rozhodující set, provede se nové losování (prav. 6.3.2).
7.1.1 Losování probíhá za přítomnosti kapitánů obou družstev (prav. 5.1).
7.1.2 Vítěz losování si vybírá: buď
7.1.2.1 právo podávat nebo přijímat podání (prav. 13.1.1); nebo
7.1.2.2. stranu hřiště.
Poraženému zůstává zbývající volba.
7.1.3 V případě postupného rozcvičení u sítě (prav. 7.2) se rozcvičuje první to družstvo, které má první podání.
7.2.1 Pokud měla družstva k dispozici před utkáním hřiště, má každé družstvo na rozcvičení u sítě tři minuty. Pokud tuto možnost neměla, má každé družstvo na rozcvičení pět minut.
7.2.2 Pokud oba kapitáni souhlasí se společným rozcvičováním na síti, mohou se obě družstva rozcvičovat šest nebo deset minut v souladu s pravidlem 7.2.1.
7.3.1 Ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva (prav. 6.4.3). Základní sestava družstva určuje pořadí postupu (prav. 7.6) hráčů na hřišti. Toto pořadí musí být zachováno po celý set.
7.3.2 Před začátkem každého setu musí trenér uvést základní sestavu svého družstva na záznamu postavení základní sestavy (prav. 5.2.3.1; prav. 20.1.2). Náležitě vyplněný a podepsaný záznam je předložen druhému rozhodčímu nebo zapisovateli (prav. 25.3.1; prav. 26.2.1.2).
7.3.3 Hráči, kteří nejsou v základní sestavě daného setu (prav. 7.3.2; prav. 8), jsou pro tento set náhradníky (vyjma libera, prav. 20.1.2).
7.3.4 Jakmile byl záznam postavení základní sestavy družstva předán druhému rozhodčímu nebo zapisovateli, nemůže být povolena žádná změna základní sestavy bez řádného střídání (prav. 8; prav. 16.2.2).
7.3.5 Nesouhlas postavení hráčů na hřišti se záznamem postavení základní sestavy (prav. 25.3.1).
7.3.5.1 Je-li takový rozpor zjištěn před zahájením setu, musí být postavení hráčů uvedeno do souladu se záznamem postavení základní sestavy (prav. 7.3.2). Nenásleduje žádná sankce.
7.3.5.2 Je-li před zahájením setu zjištěn na hřišti hráč, který není uveden v záznamu postavení základní sestavy (prav. 7.3.2) pro tento set, musí být v souladu s ním vyměněn. Nenásleduje žádná sankce.
7.3.5.3 Přeje-li si však trenér ponechat takové(ho) neuvedené(ho) hráče na hřišti, musí požádat o řádná(é) střídání (prav. 16.2.2), která(é) pak budou(e) zaznamenána(o) do zápisu o utkání.
7.4 Postavení (obr. č. 4)
V okamžiku, kdy podávající udeří do míče (prav. 9.1; prav. 13.4), musí být hráči obou družstev rozmístěni uvnitř vlastního pole v souladu s pořadím postupu (vyjma podávajícího, prav. 7.6.1).
7.4.1 Postavení hráčů je číslováno následovně:
7.4.1.1 tři hráči u sítě jsou hráči přední řady a zaujímají postavení 4 (přední-levý), 3 (přední-střední) a 2 (přední-pravý);
7.4.1.2 zbývající tři jsou hráči zadní řady a zaujímají postavení 5 (zadní-levý), 6 (zadní-střední) a 1 (zadní-pravý).
7.4.2 Vztahy mezi postaveními hráčů:
7.4.2.1 každý hráč zadní řady musí být v postavení dále od sítě než jemu odpovídající hráč přední řady;
7.4.2.2 hráči přední i zadní řady musí být bočně rozmístěni v pořadí stanoveném pravidlem 7.4.1.
7.4.3 Postavení hráčů je určeno a řídí se polohou jejich chodidel, dotýkajících se země, následujícím způsobem (obr. č. 4):
7.4.3.1 každý hráč přední řady musí mít alespoň část svého chodidla blíže střední čáře (prav. 1.3.3), než jsou chodidla jemu odpovídajícího hráče zadní řady;
7.4.3.2 každý pravý (levý) krajní hráč musí mít alespoň část svého chodidla blíže pravé (levé) postranní čáře (prav. 1.3.2) než, jsou chodidla středního hráče jeho řady.
7.4.4 Po úderu do míče při podání se mohou hráči přemísťovat a zaujímat jakékoliv postavení ve svém poli a volné zóně (prav. 12.2.2).
7.5 Chyby v postavení (obr. č. 4; 11/13)
7.5.1 Družstvo se dopustí chyby v postavení, není-li kterýkoliv hráč ve svém správném postavení v okamžiku, kdy podávající udeří do míče (prav. 7.3; prav. 7.4).
7.5.2 Dopustí-li se podávající některé z "chyb při podání" v okamžiku uskutečnění podání (prav. 13.4; prav. 13.7.1), chyba podávajícího převládá nad chybou v postavení.
7.5.3 Stane-li se podání chybným po úderu do míče (prav. 13.7.2), počítá se chyba v postavení.
7.5.4 Chyba v postavení vede k následujícím důsledkům:
7.5.4.1 družstvo je potrestáno ztrátou rozehry (prav. 6.1.3);
7.5.4.2 postavení hráčů je opraveno (prav. 7.3; prav. 7.4).
7.6.1 Pořadí postupu je určeno základní sestavou družstva (prav. 7.3.1) a kontrolováno pořadím postupu na podání (prav. 13.2) a postavením hráčů během setu (prav. 7.4.1).
7.6.2 Získalo-li přijímající družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jedno postavení (prav. 13.2.2.2) ve směru pohybu hodinových ručiček: hráč v postavení 2 postoupí do postavení 1, aby podával, hráč v postavení 1 postoupí do postavení 6, apod.
7.7.1 Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li podání (prav. 13) provedeno v souladu s pořadím postupu (prav. 7.6.1). Vede k následujícím důsledkům:
7.7.1.1 družstvo je potrestáno ztrátou rozehry (prav. 6.1.3);
7.7.1.2 pořadí postupu hráčů je opraveno (prav. 7.6.1).
7.7.2 V souvislosti s tím by měl zapisovatel určit přesný okamžik, kdy došlo k chybě (prav. 26.2.2.2) a všechny body získané chybujícím družstvem od tohoto okamžiku jsou zrušeny. Body získané soupeřem zůstávají zachovány. Pokud tento okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je ztráta rozehry (prav. 6.1.3)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama