Pláčeš?.. I v slzách je síla....Tak jdi a bojuj!!!

Duben 2008

Leona Lewis - Bleeding love (text + překlad)

30. dubna 2008 v 18:16 | Janča
Leona Lewis - Bleeding love
Closed off from love
I didn't need the pain
Once or twice was enough
And it was all in vain
Time starts to pass
Before you know it you're frozen

But something happened
For the very first time with you
My heart melts into the ground
Found something true
And everyone's looking round
Thinking I'm going crazy

But I don't care what they say
I'm in love with you
They try to pull me away
But they don't know the truth
My heart's crippled by the vein
That I keep on closing
You cut me open and I

Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
I keep bleeding
I keep, keep bleeding love
Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
You cut me open

Trying hard not to hear
But they talk so loud
Their piercing sounds fill my ears
Try to fill me with doubt
Yet I know that the goal
Is to keep me from falling

But nothing's greater
Than the rush that comes with your embrace
And in this world of loneliness
I see your face
Yet everyone around me
Thinks that I'm going crazy, maybe, maybe

But I don't care what they say

I'm in love with you
They try to pull me away
But they don't know the truth
My heart's crippled by the vein
That I keep on closing
You cut me open and I

Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
I keep bleeding
I keep, keep bleeding love
Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
You cut me open

And it's draining all of me
Oh they find it hard to believe
I'll be wearing these scars
For everyone to see

I don't care what they say
I'm in love with you
They try to pull me away
But they don't know the truth
My heart's crippled by the vein
That I keep on closing
You cut me open and I

Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
I keep bleeding
I keep, keep bleeding love
Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
You cut me open and I

Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
I keep bleeding
I keep, keep bleeding love
Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
You cut me open and I
Keep bleeding
Keep, keep bleeding love
Leona Lewis - Krvácení lásky
Uzavřená z lásky
Nepotřebovala jsem bolest
Jednou nebo dvakrát to stačilo
A všechno to bylo marný
Čas to překoná
Už předtím jsem věděla, že jsi chladný

Ale něco se stalo
S Tebou hned poprvé
Mé srdce se rozpadá na prach
Najdi nějakou pravdu
A každý kolem se dívá
Přemýšlejí proč šílím

Nestarám se o to, co říkají
Jsem do Tebe zamilovaná
Zkoušejí mě odtáhnout pryč
Ale neznají pravdu
Má srdeční tepna je ochromená
Že jsem stále uzavřená
Řezem mě otevři a já

Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Já pokračuji v krvácení
Já pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Řezem mě otevři

Zkouším stěží neposlouchat
Ale mluví tak hlasitě
Jejich pronikavé zvuky mi zaplňují uši
Zkoušejí mě naplnit pochybností
Naštěstí vím, že je to záměr
A to mě uchrání pádu

Ale není nic většího
Než se zřítit do Tvého objetí
A v tomhle světě osamělosti
Vidím Tvou tvář
Ještě někdo kolem mě
Si myslí že šílím? Možná, možná!

Ale já se nestarám o to,co říkají

Jsem do Tebe zamilovaná
Zkoušejí mě odtáhnout pryč
Ale neznají pravdu
Má srdeční tepna je ochromená
Že jsem stále uzavřená
Řezem mě otevři a já

Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Já pokračuji v krvácení
Já pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Řezem mě otevři

A je to vyčerpávající, všechno ze mě
A oni to hledají, těžko uvěřit
Budu nosit tyhle jizvy
Každému viditelné

Nestarám se o to, co říkají
Jsem do Tebe zamilovaná
Zkoušejí mě odtáhnout pryč
Ale neznají pravdu
Má srdeční tepna je ochromená
Že jsem stále uzavřená
Řezem mě otevři a já


Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Já pokračuji v krvácení
Já pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Řezem mě otevři

Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Já pokračuji v krvácení
Já pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Pokračuji v krvácení
Pokračuji, pokračuji v krvácení lásky
Řezem mě otevři

Timbaland feat. One Republic - Apologize (text + překlad)

30. dubna 2008 v 18:14 | Janča
Timbaland feat. One Republic - Apologize
I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
I'm hearing what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say.

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothin new
I loved you with a fire red-
Now it's turning blue, and you say.
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid.

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
It's too late to apologize,
I said it's too late to apologize,
I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground.
Timbaland feat. One republic - Omluva
Držím se na tvém laně
jsem ted už 10 stop nad zemí
A slyším to, co řikáš
ale prostě nemůžu ze sebe vydat ani hlásku
Říkáš mi, že mě potřebuješ
pak jdeš a odžízneš mě
Ale počkej...
Říkáš, že tě to mrzí
nemyslela sis, že bych se otočil a řekl
Že je moc pozdě, na to se omlouvat, je moc pozdě
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, příliš pozdě
Vzal bych další šanci, spadl bych,
nechal bych se kvůli tobě střelit
A potřebuju tě asi tak,jako srdce potřebuje bít
ale není to nic nového .
yeaah yeaah
Miloval jsem tě červeným žárem, ted začíná modrat
A ty mi řekneš :
Promin, jako anděl, nebe, nech mě přemýšlet.. byla jsi to ty
Ale bojím se, že.
Je moc pozdě, na to se omluvit, je moc pozdě
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, příliš pozdě.
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, Yeaah yeaah
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, yeaah
Držím se na tvém laně
Dostalas mě už 10 stop nad zem.

Evanescence - Good enough (text + překlad )

30. dubna 2008 v 18:13 | Janča
Evanescence - GOOD ENOUGH
Under your spell again.
I can't say no to you.
Crave my heart and it's bleeding in your hand.
I can't say no to you.
Shouldn't have let you torture me so sweetly.
Now I can't let go of this dream.
I can't breathe but I feel...
Good enough,
I feel good enough for you.
Drink up sweet decadence.
I can't say no to you,
And I've completely lost myself, and I don't mind.
I can't say no to you.
Shouldn't have let you conquer me completely.
Now I can't let go of this dream.
Can't believe that I feel...
Good enough,
I feel good enough.
It's been such a long time coming, but I feel good.
And I'm still waiting for the rain to fall.
Pour real life down on me.
'Cause I can't hold on to anything this good enough.
Am I good enough for you to love me too?
So take care what you ask of me,
'cause I can't say no.
Evanescence - DOST DOBRÁ
Pod tíhou tvého kouzla, ti zase
nemohu říct ne
Vyndej mé srdce a bude krvácet v tvé dlani
Nedokážu ti říct ne
Neměla bych ti dovolit mě mučit tak sladce
Teď už můžu opustit ten sen
Nemůžu dýchat, ale cítím se
Dost dobrá
Cítím se dost dobrá pro tebe
Vychutnej si ty sladké chvíle
Nedokážu ti říci ne
Úplně jsem ztratila sama sebe a nevadí mi to
Nedokážu ti říci ne
Neměla bych ti dovolit si mě celou vybojovat
Teď už můžu opustit ten sen
nemůžeš uvěřit, že se cítím
Dost dobrá
Cítím se dost dobrá
Tak strašně dlouho to trvalo, ale cítím se dobře
A stále čekám na déšť, abych ho nechala
smýt ze mě skutečný život
protože nemůžu unést to všechno
dost dobrá
jsem pro tebe dost dobrá,
abys mě také miloval?
Tak se zamysli, na co se mě zeptáš,
protože já ti nedokážu říct ne

Avril Lavigne - The best damn thing( text + překlad)

30. dubna 2008 v 18:11 | Janča
Avril Lavigne - The best damn thing
Let me hear you say hey hey hey
Alright
Now let me hear you say hey hey ho

I hate it when a guy doesn't get the door
even though I told him yesterday and the day before
I hate it when a guy doesn't get the tab
And I have to pull my money out and that looks bad

Where are the hopes, where are the dreams
My Cinderella story scene
When do you think they'll finally see

[Chorus:]
That you're not not not gonna get any better
You won't won't won't you won't get rid of me never
Like it or not, even though she's a lot like me
We're not the same
And yeah yeah yeah I'm a lot to handle
You don't know trouble, I'm a hell of a scandal
Me, I'm a scene, I'm a drama queen
I'm the best damn thing that your eyes have ever seen

Alright, alright
Yeah

I hate it when a guy doesn't understand
Why a certain time of month I don't wanna hold his hand
I hate it when they go out, and we stay in
And they come home smelling like their ex girlfriends

I found my hopes, I found my dreams
My Cinderella story scene
Now everybody's gonna see

[Chorus]

Give me an A (always give me what I want)
Give me a V (be very very good to me)
R (are you gonna treat me right)
I (I can put up a fight)
Give me an L (let me hear you scream loud)

One, two, three, four

Where are the hopes, where are the dreams
My Cinderella story scene
When do you think they'll finally see

[Chorus]

Let me hear you say hey hey hey
Alright
Now let me hear you say hey hey ho

Hey hey hey
Hey hey hey
Hey hey hey

I'm the best damn thing that your eyes have ever seen
Avril Lavigne - Nejlepší zatracená věc
Nech mě slyšet, jak říkáš hej, hej, hej
Dobře, teď mě nech slyšet, jak říkáš hej, hej, ho

Nesnáším, když chlap nezavře dveře,
i přesto, že jsem mu to říkala už včera i den předtím
Nesnáším, když chlap nemá štítek
A já musím připlácet, a to vypadá špatně


Kde jsou naděje, kde jsou sny
Můj příběh o Popelce
Kdy myslíš, že ho konečně uvidí

Ne, ne, nedostaneš lepší
Mě se nikdy ne, ne, nezbavíš
Ať se ti to líbí nebo ne, i přesto je ona tolik jako já
Nejsme stejné

A jé, jé, jé jsem tak ovladatelná
Ty neznáš potíže, ale já jsem peklo skandálů
Já, já jsem hra, já jsem královna dramat
Jsem ta nejlepší zatracená věc, kterou tvé oči kdy spatřili /R
Dobře, dobře, jé

Nesnáším když chlap nerozumí
Proč jistou dobu v měsíci nechci držet jeho ruku
Nesnáším, když oni jdou ven a my zůstáváme doma
A když se vracejí načichlí vůní své ex-přítelkyně

Ale já našla své naděje, své sny
Svůj příběh o Popelce
Teď už ho všichni viděli

Dej mi V, vždy mi dávej co chci
Dej mi M, buď na mě moc, moc hodnej
B, budeš se o mě dobře starat?
J, já můžu rozpoutat boj
N, nech mě poslouchat, jak křičíš nahlas
Jedna, dva, tři, čtyři

Kde jsou naděje, kde jsou sny
Můj příběh o Popelce
Kdy myslíš, že ho konečně uvidí

Nech mě slyšet, jak říkáš hej, hej, hej
Dobře, teď mě nech slyšet, jak říkáš hej, hej, ho

Jsem ta nejlepší zatracená věc, kterou tvé oči, kdy spatřili

Cinema Bizarre - Escape to the stars(text + překlad)

30. dubna 2008 v 18:08 | Janča
Cinema Bizarre - Escape to the stars
I'm sick and tired of this so-called life
Without room to breathe
I toss and turn in my bed all night
Am I the only one who finds no peace?

What are you waiting for?
What are you waiting for?

Escape to the stars
Feeling so free
Just you and me
Escape to the stars
Chasing a dream
All that we need is to believe
Escape to the stars

I've always been the one to speak my mind
Strove against the stream
Take on the system or leave it behind
And you will find a new reality
What are you waiting for?
What are you waiting for?

Escape to the stars¨
Feeling so free
Just you and me
Escape to the stars
Chasing a dream
All that we need is to believe
Escape to the stars

Overcome gravity
Holding you down
On the ground
Free from insanity
No one else is around
Cinema Bizarre - Utéct k hvězdám
Jsem chorý a unavený z tohohle takzvaného života
Bez místnosti k oddechu
V posteli sebou večer pořád hážu a převaluju se
Jsem ten jediný co nemůže najít ani jeden kousek?
Na co čekáš?
Na co čekáš?
Utéct k hvězdám
Cítit se tak volný
Jen ty a já
Utéct k hvězdám
Dohonit sny
Všechno co potřebujeme je věřit si
Utéct k hvězdám
Vždycky jsem byl ten jediný co si se mnou povídal
Snažit se jít přes proud
Ovládnout systém nebo to tak nechat
Naco čekáš?
Naco čekáš?
Utéct k hvězdám
Cítit se tak volný
Jen ty a já
Utéct k hvězdám
Dohonit sny
Všechno co potřebujeme je věřit si
Utéct k hvězdám
Překonat gravitaci
Držet tě dole
Volně z šílenství
Nikdo jinčí tu není
Utéct k hvězdám
Cítit se tak volný
Jen ty a já
Utéct k hvězdám
Dohonit sny
Všechno co potřebujeme je věřit si
Utéct k hvězdám

Enrique Iglesias - fotografie

30. dubna 2008 v 18:06 | Janča
11
Enrique Iglesias
Enrique Iglesias

Evanescence - Fotografie

30. dubna 2008 v 18:02 | Janča

Koncentrační tábory...

17. dubna 2008 v 19:18 | Janča |  Úvahy
Koncentrační tábory... Proč se o nich tak málo mluví? Proč o nich lidé nechtějí nic slyšet? Proč, když je v novinách nějaký článek o koncentračním táboru, raději noviny odloží? Proč přepnou televizní program tehdy,když o nich něco vysílá?Vysílá o místě,kde umřely miliony lidí.. Místech, na kterém vládly tak kruté pravidla, požadavky,nároky. Na místech,ze kterého nebylo úniku. Proč se lidé vyhýbají mluvit o tomto tématu? Nechtějí snad,aby jejich děti věděly,co vůbec koncentrační tábor je, jak fungoval a jak vypadal život lidí,kteří v něm byli uvězněni? Lidí, kteří byly nuceni k tvrdé práci, za kterou nedostali pomalu ani najíst?Dokážete si představit,jak se cítili v tak primitivních podmínkách k životu?? Dalo se říct tomu, na čem spaly, postele? Promiňte mi za slovo, které použiju v další větě,ale tak mi to prostě přijde. Jejich postele byly jako zvětšená králíkárna..V řadách a se spoustou pater nad sebou.Místo prostěradla seno nebo sláma, polštáře neměli a když ano, tak vycpané lidskými vlasy.Jakou potupu museli snášet?Kdo z nás by to v dnešní době vydržel?Jak se museli cítit tehdy,když byly do těchto zařízení v obrovském počtu dováženi? Vždyť oni věděli,že většinu z nich čeká smrt! To neměli dozorci, kteří na tyto vězně dohlíželi, žádné svědomí? A nebo snad měli svědomí takové,že jim neříkalo: ,, Proč zabíjíš? Co ti to dá? Tobě se to snad líbí? Proč bereš život rodičům,dětem,.., na které doma ještě možná čeká?.." A nebo byli dozorci nuceni k této práci? Lze se člověk dobrosrdečný,věrný,milující lidi, změnit v takového tyrana? Ale zpět k tomu,co jsem touto úvahou vlastně chtěla říct.Já nechápu,proč lidé o koncentračních táborech nechtějí slyšet.Přejí si snad,aby se na ně zapomnělo??Aby se nevědělo o tom,jaké to v nich bylo a co v nich uvěznění lidé prožívali? Myslím si,že děti našich dětí budou vědět o koncentračních táborech minimum..A co je důvodem?Ne snad to,že by byly informace tajeny.Ani to,že by bylo zakázáno o zařízeních,ve kterých zemřelo v první polovině 20. století miliony lidí,mluvit. Lidé prostě toto zveřejňovat nechtějí.. Já jejich důvod neznám a možná ,že bych ho ani nepochopila. Proč zapomínat na tuto dobu a na lidi, kteří v těchto místech museli žít? Žít a zemřít? Proč se o tom nynější děti dozvídají tolik málo informací? Považuje to snad většina dospělých za věc,která se děje každý den?Za věc,která není v dějinách důležitá a je považována za bezvýznamnou? Mají být lidé,kteří v těchto místech položili svůj život, zapomenuti? Mají být zapomenuty i skutky a chování dozorců? Jistě.. Názory na všechny mé otázky se budou různit .Ale hledáte pravdu,která se v nich nachází?? Pravdu, kterou ví nejlíp lidé,kteří už tu mezi námi nejsou? Třeba by tu ještě byli. Kdo za to všechno může? Kdo toto všechno počal?? Jaký k tomu měl důvod? Jaký měl důvod k tomu, aby zabíjel mnohdy nevinné lidi? Bylo všechno ro,co se dělo,důležitější a významnější než životy lidí, kteří tu s námi ještě možná mohli být? Dokázali by ti,kteří všechno to,co se dělo, zavinili, žít v takových podmínkách a položit život za to, z čeho byli mnohdy obviněni neprávem?? Lidé, kteří v těchto táborech byly, si určitě přáli smrt. A nebo je snad nebolel život, který musly žít?? Dalo se tomu všemu vlastně říkat život? Život bez rodiny, bez lásky, bez respektu,štěstí.. Všude samá nenávist, strach,co bude dál, smutek,bolest,pláč,...Tak proč tohle všechno považují mnozí za zbytečnost?? Za informace, které už děti nemusí vědět?? Myslí si snad,že to co bylo, bylo a nikdy se to nevrátí??A nebo snad i oni sami newí o koncentračních táborech mnoho? tak proč si o tom něco nepřečtou.. Třeba knížku od Stanislava Zámečníka s názvem: To je Dachau. Dachau byl dalším koncentračním táborem. Táborem, který jakoby určil pravidla všem dalším táborům, které vznikly po něm. Jak vlastně vnímáme nynější život my? Můj názor je ten, že mnozí z nás si nedokážeme vážit věcí a všeho, co máme teď..Doba, ve které byl domovem mnohých lidí koncentrační tábor, dobu, ve které žijeme my,určitě nepřipomíná.. Fakta koncentračních táborů podle mě nejsou zbytečná a měly bychom o místech smrti mnoha lidí aspoň měco málo vědět.. My,ale i mladá generace..

Básničky...

16. dubna 2008 v 20:06 | Janča
Tolik jsem v naší lásku věřila a na tebe se každý den těšila.Však ty jsi už přestal psátne, nebudu si stále lhát.Ty mlčíš a já utírám slzy.Zklamal jsi mě příliš brzy.Snad chyby jenž byly mou vinou,mrzí mě, že díky tomu si najdeš jinou.A tak jen zlomené srdce budu malovat,pro toho kdo mě už nebude milovat… :o(Dvě slova, osm písmen, čtyři samohlásky,Jen pár slabik, ale spousta lásky. Spousta lásky,kterou chci ti dát,K tomu hladit tvé vlásky a sladce spát…
Vstala a chtěla jít,
nebavilo ji už na světě být.
Slzy pálily ji moc,
plakala dlouho, celou noc.
Chtěla být jen s ním,
líbat jeho tváře,
srdce neosvítila jí záře.
Vzpomíná na časy, kdy spolu byli,
lásku mezi sebou si zaslíbili.
To ona, zkřížila jí plány,
nikdy už nebude nežné milování.
Milovala ho moc,
víc než sebe,
víc než oblohu,
víc než jasně modré nebe.
Už nemohla, byl konec všeho,
neprobudí se už nikdy vedle něho.
Stála tam na mostu,
dívala se dolů,
už chtěla skoncovat
s představou: spolu!
Houkání sanitek, pištění kol,
nikdo nevyléčil její světabol
Odcházím se slzou na víčku,
a pomalu zhasínám svíčku,
v hlavě mám jen tebe,
proč daleko to jest do sedmého nebe?
Jen zklamání a nešťastná láska,
na čele přibyla mi další vráska,
ptám se proč to tak musí vše být,
proč nemůžeme spolu šťastně žít?
Nemohu zapomenout krásných chvil,
proč nepřibývá pohádkových víl,
mocných a čarovných, co přejou lásce,
vždyť to se nedá vyhrát v sázce.
Skončily dny, kdy šťastná jsem byla,
vždyť jsem se v slzách utopila.
v slzách z nešťastné a nenaplněné lásky,
co dělala mi jen vrásky
.
Už blíží se půlnoc
Snad pomalu usínám
čas ztrácí svou moc,
když na tebe vzpomínám.
Vzpomínám na chvíli,
kdy byl jsi se mnou
proč nemám dost síly,
proč chci být jen s tebou.
Proč nemám dost odvahy
říct ti, co cítím,
snad bojím se pravdy
mám strach, že se zřítím.
Nevím, co říct,
když díváš se mi do očí,
snad mám chuť tě svléct
a strávit noc ve tvém náručí.
Vím, že je to pouhé snění,
musel by se zázrak stát.
Nechci zůstat v zapomnění,
jen o tobě si nechat zdát.
Chtěla bych mlčet,ale musím mluvit.
Chtěla bych umřít,ale musím žít.
Chci být s tebou,
ale musím tě opustit.
Chtěla bych být šťastná,
ale asi musím trpět.
Proč to takhle musí být?
Já chci jen šťastně životem jít.
Nechci už být na světě,
když nemůžu mít tebe.:-(

Žádost...

16. dubna 2008 v 19:58 | Janča
Žádám tě, prosím tě
o jinou kartu.
Stojím tu nejistě
na čáře startu
Rozdávej osude
Chci znovu hrát
Vyjde to podruhé???
Možná
Snad….

Žiletka...

16. dubna 2008 v 19:57 | Janča
Žiletka pomalu zajíždí ti do kůže,

nikdo jí v tom zabránit nemůže.

Chlapeček, co se ještě neholí,

zjišťuje, že to moc nebolí.

Žiletka made in Czech republic

neptá se, jestli jsi flegmatik či cholerik.

Žiletka tě v prstech trochu zastudí.

Ještě kus, pak už tě nikdo nikdy nevzbudí.

Žiletka je ocel, ta neví nic o smrti,

o lásce a to je dost hloupá věc, řeknu ti.

Neboj se, už se ti to nikdy víc nestane,

ta ostuda když ti první noc nevstane.

Žiletka razí si svoji cestu do žíly.

Jsi bláhový, za tohle selhání se nestřílí.

Přežili to jiní, přežiješ to taky ty.

Přemýšlej, nenech se ovládat jen pocity.

Žiletka svůj smutný úkol splnila,

do ruda se voda tvojí krví zbarvila.

Tvůj krátký život uniká z rány ven.

Je to nádhera! Tou podívanou jsi jak omámen.

Žiletka ta za to všechno přeci nemůže.

Chceš žít? Telefon v síni ten ti pomůže.

Sanitka dojela brzy, pomoc už je tu,

nevnímáš ty lidi, co ti vlezli do bytu.

Žiletka. To slovo brouzdá se tvou pamětí.

Sestřička je celá v bílém, ptá se: "Jak je ti?"

Jediná kapačka tady teď měří čas.

Kdybys ho doved vrátit, možná žil bys zas.

Žiletka. Pomalu zapomínáš co to je.

Tvé oči naposled shlédly stěny pokoje.

Upadáš do spánku, který je tvůj poslední.

Už neslyšíš zvony oznamující čas polední.

Nebe, peklo,ráj...

16. dubna 2008 v 19:56 | Janča
Život ti utíká
jak voda ze síta.
Do komnat zamyká
tvá léta prožitá.
Až jednou přijde čas,
budeš se zpovídat,
tak jako každý z nás
své skutky počítat.
.
Nebe, peklo, ráj
Kde tě uvítaj?
Nebe, peklo, ráj
Kam tvou duši daj?
.
Až pozemský život tvůj
schýlí se ke konci.
Uzříš pekelnou sluj?
Či bránu se zvonci?
Kam půjde duše dál?
Odměna či trest?
Za co tvůj život stál?
Do země? Do nebes?
.
Nebe, peklo, ráj
Kde tě uvítaj?
Nebe, peklo, ráj
Těla umíraj....

Nikdo to nevrátí zpět...

16. dubna 2008 v 19:50 | Janča
Nebe nad hlavou,

už vůbec není modrý

a z krvavý oblohy teď padaj kusy těl.

Chodíš po rukou,

teď už nevíš co je dobrý,

tohle každej druhej ve svých tajných přáních měl.
Zločin brutální,

jedinej je všeho zákon,

padlí andělé už všude vyhrávaj.

Život morální,

má už k peklu vetší náklon,

světci ze všech zemí světa usínaj,

umíraj.
Oheň a na kůži žár,

kdo by se tomuhle smál,

horko a v srdci je led,

takhle dopad tenhle svět,

nikdo to nevrátí zpět.
Nechce se ti smát,

nechce se ti ani brečet,

vždyť o tohle všechno jsme si dlouho říkaly.

Můžeš jenom řvát,

můžeš jenom strachy ječet,

oheň na tvym těle už tě vůbec napálí!
Padlí andělé,

už maj všechno ve svý moci,

jejich vládce, antikrist jim zato děkuje.

Marný souboje,

teď Svět patří vládci noci,

a nad lidskou chamtivostí onanuje, fetuje ,

tak to je.
Ležíš pod zemí,

ve svý kobce bezedný,

propadáš se čím dál víc,

už se nerozední,

Proč bys z toho chtěl,

všude leží kusy těl,

vzpomínáš na všechno hezký,

co jsi vždycky měl.

Dneska potřetí,snad naposled

16. dubna 2008 v 19:48 | Janča
Dnes potřetí, snad naposled...

Už dvakrát byla smrti blíž,

Už dvakrát krev z ní tekla.

Už párkrát byla u hranic...

...u hranic zlého pekla.

Peklu blíž a blíž je ona

Už blíž je té zlé moci

Sama prociťuje sebe,

Sama bez pomoci.

Už se k nám zase blíží noc.

Tvá duše prosí o pomoc.

Tragédie už se blíží

Avšak anděl na tě shlíží.

Žiletku bereš, žílu napínáš

Teď divný tvar má tvoje tvář,

Uděláš první řez

Tvé tělo polévá pot a děs

Podruhé řízneš do žíly

Ze by tě kapky krve zděsily?

Už je to potřetí, snad naposled

Už nenič ten svůj hloupý vzhled

Skonči to prosím teď hned …

Po několikáté řízneš do žíly,

Že by tě zlé sny zděsily?

To možná předtím, teď už ne

Zlej život tebe dostane …

Krev už kape, teče, stříká

Ať si kdo chce co chce říká

Možná je to děs, ten však skončí dnes

Je ti divně, zavřeš oči,

Hlava se ti celá točí

Dnes potřetí, snad naposled …

Proč???

16. dubna 2008 v 19:46 | Janča
Proč???

proč život svůj chci ukončit,

proč chci to vzdát,

proč nemůžu šťastná být,

proč nemůžu se radovat???

Proč mě každý nenávidí,

proč mě nikdo nemá rád,

proč mi kuli tomu slzy stékají,

proč díky tomu chci umírat???

Chce se mi...

16. dubna 2008 v 19:46 | Janča
Chce se mi umřít,

už nechce se mi tady žít,

chci se domu vrátit,

ale musim venku být.

Tak proč mam ještě žít,

když nemam nikoho,kdo by se mnou chtěl být.

Proč na tom světě zůstávat,když mě nemá nikdo ani trochu rád.

Je to jednoduchá volba zůstat nebo jít,

každý by chtěl zůstat,

ale já,

já chci odejít...

... Umírám...

16. dubna 2008 v 19:44 | Janča
Srdce mi tluče jak o závod,protože miluje a taky zesláblo.

Nevidím budoucnost,nevidím nic,jen TEBE a anděla v srdci nosím...

Odpust mi..vzpomen si na mě,,na to krásné..na ty pocity štěstí,co jsou tak vzácné...

Miláčku nezlob se nevidím nic,Bojím se usnout,bojím se snít,že už se nevzbudím,nebudu žít.

Slzy se kutálí po tvářích,usínám pomalu na svém polštáři a říkám si.... to uděl je můj....

Samota.. Sám, sama, samo...

16. dubna 2008 v 19:42 | Janča

Posmrtný život...

16. dubna 2008 v 19:41 | Janča |  Úvahy
K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít.

Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala?!
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTU

POSMRTNÝ ŽIVOT, CO NÁSLEDUJE PO SMRTI ?

NEBE
V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd.... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být v nebi", žít navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové formy života.

PEKLO
Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek odmítnutí Boha.

OTAZKA: existuje posmrtný život??Nebo co nas čeká po smrti????

Je něco mezi životem a smrtí

16. dubna 2008 v 19:40 | Janča
Je něco mezi nebem a zemí,

je něco mezi mořem a pouští,

je něco mezi zahradou a pléní,

je něco mezi lesem a houštím.


A co je mezi náma?


Nebo spíš co není?


Cítím se tak sama!


Doufám, že se to brzy změní.


Zhulenýma očima sleduješ svět,


myslíš si, že máš sílu jako skála,


však jsi slabší, než když Ti bylo pět,


protože teď Ti ji Mary Jane vzala!
Moře v pórech máš,

poušť v krku.

Ty za ní vše dáš

a to v mžiku mrku.
To je krach!

Mít jenom grass v hlavě!

Vždyť já mám strach

a Ty myslíš, že to zvládáš hravě,

ale obracíš se v prach!
Třeba Ti pomůžu,

ale spíš je pozdě.

Tady nic nezmůžu,

Tak pa, potkáme se v hrobě.Je něco mezi životem a smrtí,

je něco mezi skálou a pískem.

Myšlenky na drogu mě drtí!


Je něco mezi prohrou a ziskem…..


…..a Tys prohrál.